Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Deze is uitgewerkt in zes dimensies. Met deze bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Mensen zijn meer dan alleen hun aandoening. Het accent vanuit de positieve gezondheid ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenis geeft.

Het kijken naar gezondheid en ziekte is de afgelopen jaren flink verandert. Gezondheid zien we niet meer alleen als de afwezigheid van ziekte. We vinden niet alleen de lichamelijke gezondheid belangrijk, ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven worden belangrijk gevonden.

Positieve gezondheid werkt met een spinnenweb. Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en de bijbehorende aspecten. Mensen kunnen met behulp van dit diagram hun eigen gezondheid in kaart brengen.

Hoe werkt het?

Het werkt als volgt: je vult een vragenlijst in met 42 vragen over verschillende onderwerpen. Na afloop krijg je een overzicht van jouw persoonlijke score. Er wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:

  • Hoe voel ik me lichamelijk?
  • Hoe gaat het mentaal met me?
  • Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst?
  • Lukt het me te genieten van het leven?
  • In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving?
  • Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

Per onderwerp krijg je 7 stellingen voorgeschoteld. Per status kun je aangeven in hoeverre je het er wel of niet mee eens bent. Het resultaat krijg je aan de hand van een spinnenwebmodel. Dit resultaat kun je bespreken met iemand waar je je prettig bij voelt. Je kunt ook zelf nagaan wat je zou willen veranderen en hoe je dat aan kunt pakken.

Wil jij dit ook?

Wil jij ook de vragenlijst invullen en weten hoe het met jouw gezondheid gesteld is? Ga dan naar www.mijnpositievegezondheid.nl Hier kun je ook een account aanmaken zodat jouw resultaten onthouden worden en je deze gedurende de tijd met elkaar kunt vergelijken.

Fit-Snacks

Wil jij ook gezondere medewerkers?

Neem dan contact met ons op of kijk op www.fit-snacks.nl, we helpen je graag!